مشاهده مربیان ما در

شتاب كارا تكنولوژی

نیاز به آموزش موثر و تخصصی یکی از مهمترین چالشهای فراروی استارتاپ ها است . رسیدن به استانداردهای لازم برای جذب سرمایه توسط افرادی كه تنها در یك زمینه تخصص دارند و آنهم مرتبط با هسته ایده یا استارتاپ آنهاست نیازمند كسانی است كه همچون عضوی از سازمان، دلسوزانه به راهنمایی اعضا و ارتقائ استارتاپ بپردازد. مربی استارتاپ ضمن شناخت تک تک اعضای گروه و همچنین ایده ی بنیانگذار آن در تلاشی فشرده و تاثیرگذار، ضمن پشتیبانی وتشویق اعضای گروه، موانع پیش روی آنها را شناسایی و راه را هموارمی گرداند. مربیان شتاب کارا تکنولوژی :

عزم و اراده ای راسخ دارند:‌آنها با وجود پیچ و خم های اداری، كاغذبازی ها و سختی ها كوتاه نیامده و با اراده آهنین و كفشهای پولادین در كنار شما هستند .
انعطاف پذیرند : ما حواسمان به پیچ و تاب های مسیر هست و تغییرات را می بینیم و هر لحظه آماده ایم .
در رویای شما شریك می شوند :مربیان شتاب کارا تکنولوژی جلوی رویاپردازیها و بلند پریدن شما را نمیگیرند بالهای خود را برای پریدن در اختیار شما قرار می دهند .
بهترین رفقای شما هستند : تجربه نشان می دهد که آغاز یک استارتاپ به تنهایی بسیار مشکل است . بیشتر استارتاپهای موفق از ۲ یا ۳ هم بنیانگذار تشکیل شده که لزوما رابطه کاری با هم ندارند و به نوعی دوست یکدیگرند . آنها عاشق رفاقت با هم هستند . مربیان ما به این رفاقت احترام گذاشته و به جمع رفیقان یك استارتآپ می پردازند.
تلفن :
02644526043
ساعت کار :
شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 الی 16:30
پست الکترونیک :
Info@Shetab-Tech.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به شتاب كارا تكنولوژی می‌باشد. Copyright © 2019 Shetab-Tech.com